پنکه

پنكه پايه بلند 4010

فروش كم مصرف با توان حداكثر 60 وات /220 ولت متناوب /50 هرتز داراي حجم باددهي بالا به ميزان 56 مترمك ...

اطلاعات بیشتر
پنکه

پنكه پايه بلند كنترل از راه دور4010r

پنكه كم مصرف با توان حداكثر 60 وات /220 ولت متناوب /50 هرتز داراي حجم باددهي بالا به ميزان 56 مترمك ...

اطلاعات بیشتر
پنکه

پنكه پايه بلند با كليد لمسي4010s

كم مصرف با توان حداكثر 60 وات /220 ولت متناوب /50 هرتز داراي حجم باددهي بالا به ميزان 56 مترمكعب بر ...

اطلاعات بیشتر
پنکه

پنكه پايه بلند 4020

پنکه كم مصرف با توان حداكثر 60 وات /220 ولت متناوب /50 هرتز داراي حجم باددهي بالا به ميزان 56 مترمك ...

اطلاعات بیشتر
پنکه

پنكه پايه بلند 4030

كم مصرف با توان حداكثر 60 وات /220 ولت متناوب /50 هرتز داراي حجم باددهي بالا به ميزان 56 مترمكعب بر ...

اطلاعات بیشتر
پنکه

پنكه پايه بلند 4060R

فروش پنکه كم مصرف با توان حداكثر 60 وات /220 ولت متناوب /50 هرتز داراي حجم باددهي بالا به ميزان 56 ...

اطلاعات بیشتر
« 1 2 3 4 »