کد خبر : 83 NewsCounter بازدید : 3348 NewsDate 1393/01/12
0 0

تبریک سال نو

 
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
برخیز و به جام باده کن عزم درست
کین سبزه که امروز تماشاگه توست
فردا همه از خاک تو برخواهد رست
نورزتان شاد
نمایندگی پارس خزر سخی